غرفه شرکت گیوا (دژینه درب) در نمایشگاه بین المللی ساختمان شیراز

نوع مشارکت: طراحی شده

کاربری: نمایشگاه

سال اتمام: 1393

مکان: ایران | فارس | شیراز

مساحت: 126 متر مربع

مشتری | کارفرما: بصیرت

هدف پروژه ی طراحی پیش رو، غرفه ی نمایشگاهی شرکت گیوا به مساحت 126 متر مربع جهت به نمایش در آمدن در های درون ساختمانی تعیین گردید. گام نخست، شیوه ی مواجهه؛ در طراحی این غرفه ی نمایشگاهی تلاش گردید شیء مورد نمایش در موقعیتی از جنس درگیری عملکردی با مخاطب قرار داده شود، مشابه آن موقعیتی که مخاطب انتظار بکار رفت آن را دارد، یعنی در رول خودش، یعنی در رول "در" بودن؛ تجربه ی عبور از در (شیء مورد نمایش "در" است)، چونان که مخاطب مکرر باز وبست و گذار از آن را بیازماید و این غایت حصول هدف عرضه نمایشی یک شیء یا محصول است در عرصه نمایشگاهی. گام دوم، حجمه ی مواجهه؛ در فرآیند طراحی تلاش بر آن شد تا عرضه ی تک شیء ای به مخاطب را توسعه بخشیده و عرضه گروهی از اشیاء را جایگزین آن سازیم؛ در مسیر هایی محصور با جداره هایی از جنس شیشه مشجر (سندبلاست) و منقش به واژه ها که مخاطب در طی طریق درون این مسیر های متنوع، در واقع مهمان سیری است ماجراجویانه که اشیاء عرضه شده (در ها) را به صورت گروهی بیازماید و به عمل تجربه کند. گام سوم، رمزآلودی مواجهه؛ حین فرآیند طراحی تلاش گردید تا همه ی داشته های عرضه کننده از خارج غرفه قابل درک بصر نباشند، چونان که با کمی حصول رمزآلودگی، گنگی در جزئیات و البته جذابیت دعوت کننده و تنها با کمی انتقال اطلاعات از کارکرد کلی غرفه و محصول عرضه شده (که با دیدی از دور در چنگ مخاطب می آید) مخاطب را به درون غرفه کشیده و در پی بکارگرفت شیء عرضه شده و در اختیار نهادن اطلاعات تکمیلی عرضه کننده، گام به گام از شیء ای به شیء ای دیگر، محصولات غرفه را فهم نماید و نه آن که همه داشته ها را یکجا لو داده، فرصت هضم در ذهن مخاطب را نداده و عرصه را برای قضاوت خام و بدور از اطلاعات کامل مخاطب باز گذارد. گام چهارم، خلوت مواجهه؛ تلاش گردیده تا جز اشیاء مورد عرضه (در ها) حضور اجزاء دیگر از سوی مخاطب حس نگردند. این هدف با انتخاب جنس شیشه سندبلاست تأمین گردید که بستری عاری حاصل آورد و تنها موارد مورد نمایش عرض اندام کنند، حس عاری از هر غیر شیء نمایشی.

از + و - برای بزرگ نمایی یا کوچک نمایی استفاده کنید.

همکاران جانبی - تیم عملیات ساخت