مجتمع اقامتی-تفریحی مهاجر

نوع مشارکت: طراحی شده

کاربری: تفریحی

سال اتمام: 1393

مکان: ایران | فارس | لار

مساحت: 69617 متر مربع

مشتری | کارفرما: مهاجر شریف

طراحی یک مجتمع اقامتی-تفریحی با 46 واحد اقامتی منفک از هم در زمینی به مساحت 69617 مترمربع در نزدیکی روستای کورده شهرستان لار، هدف پروژه ی طراحی پیش رو را بنیان نهاد. گام به گام فرآیند طراحی، اقلیم گرم و مرطوب بستر طرح آن چنان برجسته می نمود که گریز از تمرکز بر آن را ممکن نمی ساخت و منحصراً چشمداشتی بر پایداری (sustainability) که تمرکز مذکور القاء می نمود، شاکله اصلی طرح را برعهده گرفت؛ در گام نخست جهت گیری فیزیکی طرح بر اساس جهت وزش باد غالب اقلیم بستر طرح، به منظور بهره حداکثری ازجریان باد موجود در لابلای اجزاء طرح (در سه کریدور طولی عاری از مانع که معابر سواره و پیاده اصلی طرح در دل آن قرار گرفته اند)، تا سد جریان باد به حداقل رسد و از این پتانسیل اقلیمی در جهت تهویه مطبوع و کاهش دما بهره گرفته شود. در ادامه فرآیند طراحی و در راستای تأمین پایداری و طراحی پایدار، طی انتخاب نوع پوشش گیاهی، درختان زبان گنجشک، کنار، گون، بادام، درمنه، بنه و حنا که همگی از نوع گیاهان مقاوم در برابر خشکی و البته کم آب بر اند انتخاب گردیدند. در خلق سه کریدور مذکور خطر حاصل شدن مسیر هایی که سیر یکنواخت با عمق دید های نا محدود غیر ماجراجویانه را دارا هستند و از جذابیت طی مسیر می کاهند بسیار قوت گرفت، و همچنین حفظ امنیت رفتاری محله ای به خطر افتاد، چونان که تلاقی مسیر های شریانی اصلی سایت که ذاتاً حرکت سریع را در پی دارد با فضا های محله ای که فیلتر های دسترسی واحد های اقامتی اند و ذات سکون، حرکت کند و ایستا دارند، تعارض و از بین رفتن امنیت رفتاری محله ای را در پی دارد. لذا در جهت تقلیل دو نقیصه مذکور، مسیر معبر شریان های مذکور درون کریدور ها با شکست های زاویه ای پی در پی همراه گشت و در پی اش شکست عمق دید مسیر ها و شکست امتداد های بصری درون معبر ها، افت سرعت وسایل نقلیه و تنوع تجربه فضایی را توأمان کاهش یکنواختی طی مسیر حاصل نمود. گام بعد، درآمیختگی متنوع سه گونه مسیر عبوری سواره، پیاده و مسیر دوچرخه رو بود که هر کدام تجربیات فضایی و بصری منحصر به فرد خود را به طی کننده خویش ارزانی داشته باشند، گرچه گاهی ناچاراً با هم همراه اند. در ادامه فرآیند طراحی حفظ حریم خصوصی و خلوت واحد های اقامتی (مخصوصاً با توجه به پیشینه ی فرهنگی بستر طرح که در شهرستان لار قرار گرفته است) یک اولویت گریز ناپذیر احساس می شد که به هدف تأمین آن، جانمایی ها و زوایای قرارگیری بنای واحد های اقامتی و پوشش های گیاهی احاطه کننده ی آن ها شکل گرفته اند.

از + و - برای بزرگ نمایی یا کوچک نمایی استفاده کنید.

همکاران جانبی - تیم عملیات ساخت