برج مسکونی دالکی

مسکونی


خانه شماره 1 (خانه نوری)

مسکونی


خانه شماره 2 (خانه حاتمی)

مسکونی


ساختمان مسکونی دلاور

مسکونی


ساختمان مسکونی فسحتی

مسکونی


خانه شماره 3 (خانه آل یاسین)

مسکونی


ساختمان اداری مدیریت برق ارسنجان

دولتی و بهداشتی


ساختمان سالن دو منظوره نمایشگاه بین المللی فارس

نمایشگاه


ساختمان اداری مدیریت برق داریون

دولتی و بهداشتی


ساختمان اداری مدیریت برق کامفیروز

دولتی و بهداشتی


ساختمان مسکونی آل یاسین

مسکونی


ساختمان اداری مدیریت برق سیدان

دولتی و بهداشتی


ساختمان اداری مدیریت برق درودزن

دولتی و بهداشتی


ورودی سالن حافظ نمایشگاه بین المللی فارس

نمایشگاه


مجموعه فرهنگسرا-مهمانسرای مدیریت برق مرودشت

فرهنگی


مجموعه ورزشی-اداری مدیریت برق مرودشت

ورزشی


ساختمان مدیریت نمایشگاه بین المللی فارس

دولتی و بهداشتی


ساختمان نمایندگی شرکت ایران خودرو فراشبند

تجاری


ساختمان تجاری نوریه (دبنهامز)

تجاری


ساختمان مسکونی دارابی

مسکونی


ساختمان نمایشگاه مرکزی SAMSUNG

تجاری


ساختمان تجاری-مسکونی طالبی

تجاری


ساختمان مسکونی حسینی

مسکونی


دفتر مشاوران مسکن غرب 2

تجاری


آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر صدر ارحامی

دولتی و بهداشتی


ساختمان مدیریت تالار پذیرایی شریفی

تجاری


ساختمان مسکونی حسین پور

مسکونی


گره شهری مرکزی جزیره کیش

فرهنگی


ساختمان مسکونی نوری

مسکونی


ساختمان مسکونی ظریف صنایعی

مسکونی


آپارتمان مسکونی مسلمی

مسکونی


واحد تجاری 4104 مجتمع خلیج فارس

تجاری


غرفه شرکت گیوا (دژینه درب) در نمایشگاه بین المللی ساختمان شیراز

نمایشگاه


ساختمان انجمن دوستی ایران-ایتالیا

فرهنگی


ساختمان مسکونی شایسته

مسکونی


ساختمان مسکونی آداشا

مسکونی


مجتمع اقامتی-تفریحی مهاجر

تفریحی


مجتمع خوابگاهی دانشجویی دانشگاه کیش

آموزشی


منزل مسکونی سلامتیان

مسکونی


برج مسکونی فرزانگان

مسکونی


ساختمان مسکونی شایسته

مسکونی


ساختمان مسکونی ظریف صنایعی

مسکونی


ساختمان مسکونی علاقه بند

مسکونی


ویلای مسکونی صحرائیان

مسکونی


آپارتمان مسکونی نعمت اللهی

مسکونی